Sigitos Klasė Literatūros skaitymas Geriausios knygos 9 klasė 10 klasė Kalbos pamokos Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys 8 klasės kurso pagrindų kartojimas ir gilinimas Fonetika ir kirčiavimas Morfologija ir rašyba Sintaksė ir skyryba Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai Sudėtiniai sujungiamieji sakiniai Bejungtukiai sakiniai Rašybos ir skyrybos kartojimas ir įgūdžių įtvirtinimas Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys Išeito kurso pagrindų kartojimas ir gilinimas Fonetika ir kirčiavimas Morfologija ir rašyba Sintaksė ir skyryba Sudėtiniai mišrieji sakiniai Tiesioginė kalba Citatų skyryba Apibendrinamasis sintaksės ir skyrybos kartojimas Literatūros pamokos Knygų skaitymas - pasaulio ir savęs pažinimo būdas Žmogus ir tėvynė Kūryba žmogaus gyvenime Dialogas su tradicija: mitas, tautosaka, literatūra Mitai aiškina pasaulį Pasakos gyvybingumas Liaudies daina ir dainiškoji poezija Tapatybės raiška literatūroje Antika ir jos ženklai literatūroje Antikos mitai Herojinis epas Laisvo žmogaus laikysenos Biblija ir jos tradicija Viduramžiai ir jų vaizdavimas literatūroje Viduramžių pasaulis, herojai ir idealai Viduramžių Lietuva: senojo ir krikščioniškojo pasaulių susidūrimas Santykis su tradicija XX ir XXI a. literatūroje Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova Tradicijos provokavimas ir žaidimas Užduotys Kalba Literatūra Tekstų kūrimas Raštu Rašinys Laiškas Naujienos, interviu, nuomonės Žodžiu Renesansas ir reformacija Europoje ir LDK Barokas Europoje ir Lietuvoje Martynas Mažvydas Mikalojus Daukša Rašinys Jonas Radvanas Viljamas Šekspyras Elektroninė chrestomatija 11 klasei Švietimo epocha J. V. Gėtė K. Donelaitis Romantizmas A. Baranauskas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas(is)

Moki žodį - žinai kelią